Varianten zonder schroomIn oktober 2021 zag Varianten zonder schroom het licht. Dat is de jongste coproductie van dichter Bert Bevers en beeldend kunstenaar Ron Scherpenisse. Voor deze bundel maakte Ron Scherpenisse, die tevens zorg droeg voor de vormgeving, tekeningen waarbij Bert Bevers gedichten schreef.

Het is niet de eerste keer dat het tweetal, dat elkaar al reeds de tachtiger jaren kent, een creatieve wisselwerking aanging. Soms is de poëzie er het eerst, de andere het beeldend werk. Hun eerste gezamenlijke uitgave was, in opdracht van Bob Bakker Makelaardij, in 2005 Sleutelbegrip. Daarna volgden Buitengaats (2006), In de steigers (2008), Scènes zonder nooduitgang (2010), Monoloog van een zolder (2012), Bankvast (2014), Grondplan (2015), Van bovenaf (2016), Naast bedoomde ruiten (2017) en Ergens langer (2018).

Ron Scherpenisse illustreerde eerder ook Bert Bevers’ bundel Onaangepaste tijden, waarover criticus Thierry Deleu in Stroom schreef: “Een sterke bundel. De tekeningen van Ron Scherpenisse zijn juweeltjes van suggestieve kracht, soberheid, uitgedunde toets, omzichtig als de hand van de meester die met schroom bijdraagt tot de bespiegelende poëzie van de dichter. Een aanrader!”

Aleidis Dierick vond in Schoon Schip: “Kunstenaar Ron Scherpenisse vervaardigde voor deze collectie 27 pentekeningen. Een ongewone creatie. Pas na aandachtig kijken komt betekenis vrij. Zie je lijnen van de tijd, heen en terug, toekomst en verleden. Door kleine pijlen wordt richting aangegeven. Soms zien we bodemloos verdriet en as, verstuivend, dan weer de ontroering van ‘een lange boog’. Ron Scherpenisse toont ons waar en hoe de sporen lopen. Hij heeft Bert Bevers’ poëzie heel goed gelezen. De diepte, die geen beeld verdraagt, is hem niet ontgaan.”

En Albert Hagenaars wees, in Poëziekrant, op ‘de meerwaarde die de tekeningen van Ron Scherpenisse bieden’: “Ze zijn minimalistisch uitgevoerd, soms in slechts enkele bewegingen, maar roepen desondanks spanning op, een dubbele spanning zelfs. Nu eens noteert zijn hand snel en trefzeker, dan weer probeert hij zoekend, aarzelend zelfs, dichter bij de essentie van de gedichten te komen. Ze hebben echter, ontstegen aan het niveau van ‘plaatjes bij praatjes’, het niveau van zelfstandige creaties en zouden het goed doen, gevat in extra grote lijsten, op een expositie in een zaal die in het licht baadt. In de beste gevallen zijn ze abstract en figuratief tegelijk.”


 

Ergens langer 2017/2018

Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2017/2018 maakten Ron Scherpenisse en Bert Bevers (gedicht) voor Bob Bakker Makelaardij in Bergen op Zoom het boekje Ergens langer. Ron zorgde voor de tekeningen, het ontwerp en de productie (de bundels zijn handgemaakt), Bert voor titel en gedicht. Met Ergens langer bouwen Bevers en Scherpenisse verder aan wat ondertussen een heuse traditie is geworden.

Naast bedoomde ruiten 2016-2017

Ook dit jaar mochten Ron Scherpenisse en Bert Bevers weer aan de slag voor een eindejaarsuitgave van Bob Bakker Makelaardij te Bergen op Zoom. Dat werd (Ron tekende en deed als vanouds de vormgeving, Bert schreef weer het gedicht) Naast bedoomde ruiten. Uiteraard signeerden ze de exemplaren voor de eigen relaties. Antwerpen, zaterdag 3 december 2016. (foto Veronic Booy-Liewers)
Fijne reactie van Frans Budé: ‘De boekjes zijn altijd opnieuw een verrassing door de nauw luisterende overeenkomst tussen gedicht en beeld. Zo ook dit jaar weer: een ijzersterk en bijzonder origineel gedicht, aangevuld met rake tekeningen van (delen van) brievenbussen die zoals ze staan afgedrukt iets spiritueels krijgen. Dat alles is heel fraai.’
Ook Hans Mellendijk was weer blij:

Mooi reeksje

De uitgaven Scènes zonder nooduitgang en In de steigers weken qua vormgeving af, maar Naast bedoomde ruiten vormt stilistisch al een mooi reeksje met Sleutelbegrip, Monoloog van een zolder, Bankvast, Grondplan en Van bovenaf.

Van bovenaf 2015-2016

Van bovenaf, die nieuwe titel van het door Bob Bakker Makelaardij uitgegeven boekwerkje van Bert Bevers en Ron Scherpenisse. Van bovenaf bevat de drie gedichten: In wijken wonen wij, In straten wonen wijen In huizen wonen wij. Deze uitgave is verschenen in een oplage van 185 exemplaren. December 2015.  

Van bovenaf 2015-2016


Van bovenaf. 27 november 2015 te Antwerpen


in het voormalige Raamtheater aan de De Vrièrestraat, bij Die Buchtstaben van Anselm Kiefer. Antwerpen, vrijdag 27 november 2015.

Grondplan 2014 - 2015


En ook dit jaar weer heerlijk samengewerkt aan Grondplan. Een uitgave op verzoek van Bob Bakker Makelaardij te Bergen op Zoom. (foto's door Geertje Hoefnagels op 12 december 2014 te Antwerpen)
Naast de kersverse uitgave Grondplan werkten we voor Bob Bakker eerder samen aan Scènes zonder nooduitgang, In de steigers, Monoloog van een zolder, Sleutelbegrip en Bankvast. 


Aan Bert Bevers

Samen met Wim van Til  (Poëziecentrum Nederland) met veel plezier gewerkt aan het liber amicorum voor Bert Bevers. Het is een eer om een bundel te mogen samenstellen met al het fraais van Roger Nupie, Frank Decerf, Philippe Cailliau, Piet Brak, Frank Pollet, Nicole van Overstraeten, Albert Hagenaars, Rudy Witse, Mieke Robroeks, Emma Crebolder, Hans Mellendijk, Paul Rigolle, Benno Barnard, Erick Kila, Gerrit Westerveld, Fleur De Meyer, Frank De Vos, Tony Rombouts, Patrick Cornillie, Richard Foqué en Wim van Til.   

Ron Scherpenisse november 2014

Patrick Cornillie, Rudy Witse, Frank De Vos (achter hem Tony Rombouts), Erick Kila, Richard Foqué, Albert Hagenaars, Bert Bevers, Ron Scherpenisse, Philippe Cailliau, Frank Decerf, Wim van Til, Hans Mellendijk en Gerrit Westerveld bij de aanbieding van het liber amicorum ter gelegenheid van 60 jaar Bert Bevers. Antwerpen, november 2014. (foto Geertje Hoefnagels)

Selfie


Bert Bevers, Patrick Cornillie, Frank De Vos, Gerrit Westerveld, Henri-Floris Jespers en Ron Scherpenisse. De selfie is genomen op donderdag 25 september 2014 in de Grote Pieter Potstraat te Antwerpen bij de presentatie van de nieuwe bundel Niets verloren van Philippe Cailliau. 


Antwerpen 12 september 2014

Met Frank De Vos voor Den Hopsack te Antwerpen. (Foto: Loradana Montebello)

Antwerpen, 11 juni 2014.

Met Erick Kila in Antwerpen.

Dichtersbankje Eigen terrein

Leuk, een dichtersbankje voor Eigen terrein.

Bedankt Hans!

Bergen op Zoom 11 januari 2014
V.l.n.r.: Bert Bevers, Albert Hagenaars, Mark de Cock, Philippe Cailliau, Ron Scherpenisse en Gerrit Westerveld. (Foto: Irene Weug). 

Bankvast 2013-2014Bankvast

Doe maar. Doe maar gewoon of dit hier thuis
is. Daar zit je dan. Daar ben je. Daar schrijf je.
Van daar kijk je. Weet je dat je van een poes
geen voetstappen hoort, van een vis geen adem.

Daar vraag je je af of er groene rozen zijn, ergens.
Weet je zwijgend naast je een vergeelde oude foto
waarop je erg blij bent met een blikken trommel,
onder bewasemde gebeden in rechtschapen wil.

Daar is heel die kamer voor je, met daarin het   
uitzicht op gras op graven van aflijvige vrienden,
op porfieren wanden, op seizoenen vol heuvels.
Op rondes vol renners, met een pintje nabij. Op

parmantige herinneringen aan hoe frambozenrood
en narcissengeel je oudste speelgoed wel niet was.
Onzichtbaar ben je daar. Als een uil in een woud,
als een lezende mens in de hoek van een bank.
   

Voor frambozenrood en narcissengeel gaat onze dank uit naar Leen Huet

Ron Scherpenisse en Bert Bevers december 2013 te Antwerpen.

Eigen terrein


Eigen terrein, Bert Bevers gedichten 1998-2013.
Omslagontwerp Ron Scherpenisse.


Albert Hagenaars, redactiesecretaris van Uitgeverij WEL, overhandigt het eerste exemplaar van Eigen terrein aan Bert Bevers. (vrijdag 6 december 2013 - foto Geertje Hoefnagels).


Albert Hagenaars en Ron Scherpenisse proosten op Eigen terrein.
(vrijdag 6 december 2013 - foto Veronic Booij Liewers).Bankvast
Werkend aan ons nieuwe project Bankvast. We beginnen (na Sleutelhouder, Buitengaats, In de steigers, Scènes zonder nooduitgang en Monoloog van een zolder) al een redelijk gezamenlijk oeuvre te krijgen. Antwerpen, dinsdag 3 december 2013. (foto's Loredana Montebello)