Onaangepaste tijden


In 2006 verscheen van Bert Bevers de dichtbundel Onaangepaste tijden. Daarvoor vervaardigde Ron Scherpenisse niet alleen de omslagillustratie maar ook een reeks verspreid door de bundel afgedrukte tekeningen. Op bijgaande foto links Ron Scherpenisse, rechts Bert Bevers en achteraan uitgever Frans Mink.